Welkom bij The Spark Idea Factory

De aanleiding om met The Spark Idea Factory te beginnen?

De gereedschapskist van de regisseur IT outsourcing was onvoldoende gevuld.

Theorieën genoeg maar deze werden, zeker tien jaar geleden, nog onvoldoende ondersteund met “tools”.

Daarnaast richten de methoden en technieken zich vaak op deelproblemen en niet zeker niet op het totale systeem.

Dat terwijl een systeem niet stopt bij de grenzen van de onderneming en daarnaast allesbehalve statisch is.

Deelsystemen om specifiek vraagstukken te ondersteunen. Deelsystemen die rekening houden met de flexibele grenzen met al die andere deelsystemen. Die willen we ontwikkelen.

Het begint vaak met een vonkje, een vaag idee dat met een aantal stappen, voor- en af en toe ook achterwaarts, wordt doorontwikkeld tot een voldragen idee.

Een idee, dat herhaaldelijk moet kunnen worden ingezet. Niet alleen door het team dat het idee heeft uitgewerkt.

Het moet ook bruikbaar zijn voor organisaties die zich de organisatieadviseurs niet kunnen veroorloven,

maar wel de ideeën goed kunnen gebruiken.

Wat wij dan precies doen?

Tegen problemen aanlopen,

een team van specialisten bij elkaar halen en heel veel ideeën verzamelen,

de problemen en de ideeën  met organisaties bespreken, om te kijken of problemen en ideeën andere problemen en oplossingen raken

en dan gericht doorpakken op de meest veelbelovende ideeën.

Elk idee heeft specifieke behoeften om een “dienst” of “service” te worden.

Wij verzamelen het juiste team en middelen om de stap naar het resultaat zo succesvol mogelijk te laten verlopen.

Hoe dat gaat?

Steeds beter

Natuurlijk liepen wij met al die ideeën tegen de uitdaging aan dat wij de focus verloren.

Om dat probleem te ondervangen zijn wij aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een framework waarop wij alle ideeën konden plotten. Hierdoor konden we de samenhang vaststellen, maar ook bepalen waar wij de problemen en ideeën konden knippen. Deze kleinere brokken waren vaak ook nog steeds te groot.

Dankzij een van onze opdrachtgevers – die met zijn team stapsgewijs van de zaterdag amateurs door wilde groeien naar de Champions League van de IT Beheer –  zijn wij bij onze oplossingen gaan werken met verschillende niveaus van volwassenheid. Een dienst hoeft niet direct al alle varianten aan te kunnen. Door producten voor verschillende volwassenheidsniveau’s te creëren kunnen we ook de complexiteit van de vraagstukken veel beter stapsgewijs introduceren.

Om ze daarna van oplossingen tevoorzien.

Doen jullie alles zelf?

Nee, in een wereld waarin alles voortdurend veranderd en kennis vaak heel specialistisch is maken wij gebruik van een breed netwerk van collega ondernemers, zzp-ers en klanten.

Wat heeft het tot nu toe opgeleverd?

Het “Active Governance Framework” is een model dat wij gebruiken om ambities in kaart te brengen, deze te voorzien van een strategie – die we vervolgens operationaliseren, uitvoeren en bewaken – waarbij we ook nog rekening houden met veranderingen in de ambitie en bruikbare innovaties. Voor onszelf en voor onze klanten.

 

Het “Active Governance Framework”  wordt onder andere ondersteund door:

  • De “result monitor”,  een tool waarin wij de ambities, strategie en de operatie aan elkaar verbinden waardoor gewerkt kan worden met een levende strategie.
  • De “dynamische service catalogus”, een tool waarmee wij het eenvoudiger maken vraag en aanbod op elkaar afgestemd te houden. Door een ‘outside in’ benadering van het vastleggen en onderhouden van de vraag en een ‘inside out’ benadering om het potentiële aanbod vast te leggen en eveneens te onderhouden.
  • De “sourcingsmonitor” waarmee wij kunnen toetsen of de vigerende sourcingstrategie nog steeds de meest optimale is.
  • De “dynamische contract monitor”, een tool waarin wij contracten kunnen “bouwen”, “bewaken” en “onderhouden” vanuit vraag, aanbod en eventuele normenkaders. 
  • “Process management as a Service”, een dienst die wij inzetten om de werkstromen in beeld te brengen door verschillende rollen bij mogelijk verschillende organisaties. De tools staan op zich en kunnen ook los van de andere producten gebruikt worden maar vullen elkaar wel aan als ze gecombineerd worden ingezet.

Het model en de tools staan op zich en kunnen in combinatie worden gebruikt en iedere tool kent “groeimogelijkheden”. U kunt starten met in control komen en vervolgens de stappen nemen om in control te blijven en de mate van control uit te breiden.

Wilt u meer weten of onze diensten gebruiken, neemt u dan contact met ons op:

Bezoekadres

  • Marshalllaan 2
  • 2526 GZ  Delft
  • NEDERLAND

 

Telefoon

  • +316 4311 6122 

Via Mail:

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Onze dochters