The Spark Idea Factory

Opgericht door Willem van Kooij omdat hij als adviseur omtrent vraagstukken over de regie op voornamelijk IT contracten niet het juiste gereedschap in zijn koffer had zitten.

Zijn streven klanten beter in staat te stellen succesvol samen te werken, hebben geleid tot een regiemodel met tal van producten en diensten die Willem samen met een zeer uitgebreid netwerk van partners heeft ontwikkeld en aanbied aan zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.

Het succes om samen te werken is primair mensenwerk. Door de collega’s over de contractgrenzen heen van betere informatie en processen te voorzien wordt het eenvoudiger problemen op te lossen.

In de afgelopen tien jaar heeft The Spark Idea Factory een aantal “sparkles”  zien uitgroeien tot concrete ideeën waarmee wij opdrachtgevers waarde hebben kunnen toevoegen. Die ideeën hebben wij deelbaar gemaakt door ze te voorzien van trainingen, documentatie, tooling en collega’s die met hun specifieke kwaliteiten, kennis en kunde de ideeën in praktijk kunnen brengen.

De sparkles die wij op deze manier kunnen aanbieden zijn:

Adaptive Governance Framework

Het “adaptive governance framework” is ontstaan vanuit de behoefte om de relatie tussen de ambitie van de organisatie en de operationele uitvoering van werkzaamheden beter in beeld te brengen om deze vervolgens ook beter met elkaar in overeenstemming te brengen.

Process Management as a Service

Het vermogen beter te kunnen werken vangt aan met het scherp hebben van het doel en vervolgens te weten langs welke stappen je dat doel gaat bereiken. Wanneer het doel een repeterend karakter heeft wordt is het te overwegen de aanpak als een proces vast te leggen.

Contract Management as a Service